کولتیواتور

 

دستگاه كولتيواتور (پنجه غازي)

colte_001

 • توسعه رشد گیاه از طريق ريشه كن كردن علف هاي هرز.
 • ناهموار كردن سطح مزرعه به منظور افزايش جذب رطوبت .
 • خرد كردن كلوخ و سله شكني بين رديف هاي كشت .
 • هوادهي و تهويه خاك و ايجاد زمينه براي فعاليت ميكروارگانيزمها. . . .

colte_001

 

مزایای دستگاه کولتیواتور (پنجه غازی)

 • توسعه رشد گیاه از طريق ريشه كن كردن علف هاي هرز.
 • ناهموار كردن سطح مزرعه به منظور افزايش جذب رطوبت .
 • خرد كردن كلوخ و سله شكني بين رديف هاي كشت .
 • هوادهي و تهويه خاك و ايجاد زمينه براي فعاليت ميكروارگانيزمها.
 • پويا كردن خاك با افزايش نفوذ پذيري و عدم فشردگي آن .
 • داراي راندمان مزرعه اي بالا.
 • تسطيح و صاف كردن مزرعه با غلتك دستگاه .
 • جلوگيري از فرسايش بادي و آبي خاك .
 • انجام كارهاي تكميلي شخم .
 • تهيه بستر مناسب براي رشد بذر.
 • جلو گيري از تبخيرو حفظ رطوبت خاك .

colte_002

 

مشخصات فنی دستگاه CU7 K.G.T

 • عرض كار مفيد : 260 سانتي متر
 • عرض دستگاه : 290 سانتي متر
 • طول كلي دستگاه : 222
 • * تعداد بازوها : 7 عدد
 • فاصله بين سوكها : 40سانتي متر
 • حداكثر عمق كار : 20 سانتي متر
 • وزن كل : 750 كيلو گرم
 • قدرت مورد نياز : 75-60 اسب بخار

colte_003

 

مشخصات فنی دستگاه CU9 K.G.T

 • عرض كار مفيد : 260 سانتي متر
 • عرض دستگاه : 290 سانتي متر
 • طول كلي دستگاه : 222
 • * تعداد بازوها : 9 عدد
 • فاصله بين سوكها : 30 سانتي متر
 • حداكثر عمق كار : 20 سانتي متر
 • وزن كل : 800 كيلو گرم
 • قدرت مورد نياز : 90 - 70 اسب بخار

* تعداد بازوها بسته به نوع بافت خاك . سيستم شخم . شرايط اقليمي مي تواند افزايش يا كاهش يابد.

 

colte_004


Please publish modules in offcanvas position.