پیام مدیرعامل

باید باورمان بشود که ما میتوانیم امام خمینی (ره)

در همه آموزه های دینی و معرفتی ما یک مطلب خود را به شکل برجسته نشان میدهد. بطوریکه میتوان آن را شاه کلید موفقیت و سعادت و یا نگون بختی و شقاوت دانست. آن مطلب آنچنان مهم و حیاتی هست که خداوند بزرگ آنرا گوشزد میکند. و میفرماید " خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خودشان را تغییر دهند." و از طرفی تغییر خود انسان وابسته به عقاید و افکار و باورهای ایشان هست.

اگر ما باورمان بشود که هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم شک نباید کرد که چنین خواهیم بود و سرنوشت ما چنین رقم خواهد خورد و اگر باورمان بشود که ما میتوانیم شکی نیست که سرنوشت ما هم چنین رقم خواهد خورد.

از این رو هست که امام عارفان و معمار انقلاب امام خمینی به صراحت به ما میفرماید :

" باید باورمان بشود که ما میتوانیم. "

همه عزیزان فعال در شرکت کشت گسترتبریز این اصل اساسی را با همه وجود به اثبات رساندیم و ثابت کردیم که ما توانستیم.

توانستیم در استقلال اقتصادی و صنعتی و سیاسی و فرهنگی کشور نقش بزرگی را ایفا کنیم.

ما توانستیم نیازهای بخش کشاورزی خود را بدون وابستگی به شرق و غرب در حد و توان خود رفع کنیم

ما توانستیم با وجود همه تحریمها و سختیهایی که دشمنان این مردم سختکار و باهمت سر راه ما قرار دادند خود را به صدر برسانیم و با صدای بلند فریاد بزنیم

" ما میتوانیم "

خود باوری و تلاش و مجاهدتهای ایثارگرانه تک تک عزیزان فعال در شرکت کشت گسترتبریز رسیدن به اهداف بزرگ را هموار کرده و میکنند.

ما بخوبی میدانیم که این هنوز اول راه است ومجاهدتهای زیادی برای عزت این کشور باید انجام شود.همه ما در راه این کشور و آرمانهای بلند آن در مقابل همه سختیها و مشکلات سینه سپر کرده ایم تا هر روز شاهد عزیزتر شدن این مردم باشیم.

امیدواریم فعالیتها و مجاهدتهای دوستان ما در این شرکت مورد رضایت خدا و پسند مردم عزیز قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت کشت گسترتبریز


درباره ما

اهداف و چشم اندازها

 


Please publish modules in offcanvas position.